Kostel nejsvětější Trojice

Dnes se podíváme necelých 5 kilometrů od našich srubů a to do Klášterce nad Orlicí, hned do vedlejší vesničky. Kostel Nejsvětější Trojice, o kterém Vám dnes budeme psát je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel byl od 13. století součástí jednopatrové budovy kláštěra řádu křížovníků. V 15. století byl vypálen husity (pozůstatky kláštera byly objeveny roku 1956). Pobořený kostel osiřel a byl obnoven roku 1452. Z časů obnovy po husitských válkách pochází kamenný základ hlavního oltáře, stůl, na němž jsou čtyři erby rodu Jiřího z Poděbrad. Zvláštností kostela je malba, která znázorňuje dvě podivné postavy.

Za zdí právě onoho kostela se nachází krom hřbitova také javor, který je známý pod jménem Klášterecký klen (neboli Panouškův javor). Jedná se o přes 500 let starý památný strom. Traduje se o něm, že zachránil místní kostel před požárem v 19. století.

Neváhejte a udělejte si výlet za kultutní památkou.